Палмово масло 1141

Двойно рафинирано, обезцветено и обезмирисено (RBD) нелауриново висококачествено палмово масло за широка употреба – като пълнежно за маслени кремове, мазнина за приготвяне на широк кръг от изделия – печива, сладкарски изделия, вафли, бисквити и др.

Характеризира се с отлична стабилност, устойчивост на окисления.

Висок клас продукт.  

Температурата на топене е макс. 39ºС.

Суровини за хранителната индустрия: