Контакти

гр. Пловдив 4003, Голямоконарско шосе, Индустриален център "Авангард"

Тел.: +359 32 963870

Спиридон Панайотов - Генерален Мениджър: +359 888 604 582

Снежина Кангалова - Мениджър продажби: +359 884 851 602

Александър Илчев - Технолог-Консултант: +359 892 296 228

Радка Панайотова - Експорт Мениджър: +359 889 341 128

E-mail:panagroup@panagroup-bg.com, panagroupbg@abv.bg

Отдел Експорт: export@panagroup-bg.com