Контакти

гр. Пловдив 4003,

Големоконарски пат 188,

Индустриски центар "Авангард"

Тел.: +359 32 963870

Технолог: +359 892 296 228

E-mail:panagroup@panagroup-bg.com