Virgin Olive Oil

Virgin Olive Oil се предлага в различни опаковки, както и другите маслинови олиа и спомага за доброто храносмилане и здраве на човека. Известно със своите качества от години, то помага за поддържане доброто здраве и форма. 

Суровини за хранителната индустрия: 
ХоРеКа продукти: