ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ

Κουβερτούρες - συσκευασία 25 κιλά /10х 2,5κιλά και 5х5κιλά/
Μαύρη κουβερτούρα με διαφορετικές περιεκτικότητες σε κακάο - απο 40 – 80 %
κουβερτούρα γάλακτος – με διαφορετικό, ποσοστιαίο περιεχόμενο και αναλογία – κακάο/γάλα
Λευκή κουβερτούρα – με διαφορετικό, ποσοστιαίο περιεχόμενο σε γάλα.

Πρώτων υλών στις βιομηχανίες τροφίμων: