Η φλεξογραφική

Πάνα Γκρουπ Ε.Π.Ε. προσφέρει υψηλής ποιότητας ταινίες με φλεξογραφία για τα προϊόντα σας. Η φλεξογραφική είναι αναμφισβήτητα μια από τα πιο ευέλικτα και δημοφιλείς μεθόδους εκτύπωσης. Μπορείτε να εκτυπώσετε σε ποικιλία υλικών με διαφορετικό πλάτος του κυλίνδρου εκτυπώσεως και με διαφορετικό χρώμα. Ιδιαίτερα κατάλληλη μέθοδος εκτύπωσης για συσκευασίες τροφίμων , απορρυπαντικών, χαρτικών και άλλα.
 

Други категории: