ΆΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΗΛΟΥ

Άρωμα κόκκινο μήλου 1% υγρό

Πρώτων υλών στις βιομηχανίες τροφίμων: