Палмово масло 1241

Нехидрогенирана смес от палмови масла. Продуктът се отличава с постоянство на качеството си, изразено в няколко негови показатели – температура на топене, киселинно число, пероксидно число, съдържание на твърда фаза и др. Температурата му на топене е 42 С, което го прави специфично за употреба там, където се налага – продукти за термична обработка, полуфабрикати, като част от състава на нелауринови кувертюри и др. Има висока антиоксидантна стабилност. 

Суровини за хранителната индустрия: