Палмово масло 1141 - 08131

Рафинирано, филтрирано и обезмирисено (RBD) нелауриново палмово масло за широка употреба – като пълнежно за маслени кремове, мазнина за приготвяне на широк кръг от изделия – печива, сладкарски изделия, вафли, бисквити и др. Характеризира се с отлична стабилност, устоичивост на окисления. Температурата на топене е макс. 39ºС.

Суровини за хранителната индустрия: