Кувертюр

Кувертюри - опаковка 25 кг /10х 2,5кг и 5х5кг/

  • Тъмен кувертюр с различно ,процентно съдържание на какао - от 40 – 80 %
  • Млечен кувертюр – с различно, процентно съдържание и съотношение – какао/мляко
  • Бял кувертюр – с различно, процентно съдържание на мляко.
Суровини за хранителната индустрия: