Брашно за бутер тесто

Суровини за хранителната индустрия: