• Български
  • English
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • Русский

Палмово масло 1241

Частично хидрогенирана смес от палмови масла. Продукта се отличава с постоянство на качеството си, изразено в няколко негови показатели – температура на топене, киселинно число, пероксидно число, съдържание на твърда фаза и др. 42ºС температура на топене го правят специфично за употреба там, където се налага – продукти за термична обработка, полуфабрикати, като част от състава на нелауринови кувертюри и др.

Суровини за хранителната индустрия: